Asociación Española
de Gastroenterología
Esófago-Estómago-Duodeno
Coordinador: Pilar García Iglesias
Eradication of Helicobacter pylori for the prevention of peptic ulcer rebleeding: Long term follow up study of 1,000 patients
865
Autores:
JP Gisbert, X Calvet, A Cosme, P Almela, F Feu, F Bory, S Santolaria, R Aznárez, M Castro, N Fernández, R García-Grávalos, A Benages, N Cañete, M Montoro, F Borda, A Pérez-Aisa, JM Piqué
Referencia: Am J Gastroenterol 2012;107:1197-204